De DeLorean in Nederland

In totaal zijn er ca. 9.100 DeLorean's geproduceerd verdeeld over 3 modeljaren en 2 kalenderjaren.

De eerste DeLorean's zijn in maart 1981 van de band gelopen, maar deze (voor)serie was vooral bedoeld op het personeel op te leiden. De echte productie kwam later in 1981 op gang en in dat jaar zijn de meeste DeLorean's dan ook geproduceerd: volgens Knut Grimsrud van DMC-news zijn er in 1981 ca. 6.640 op de markt gebracht. In 1982 ca. 1.280 en 1983 ca. 1.250. (totaal dus 9.170).
Volgens Barrie Wills, schrijver van het boek "John Z, the DeLorean and Me" zijn dit er 9.080 (8.580 + 500 pre-production).

In Nederland is de DeLorean nooit nieuw verkocht. Niet zo gek omdat de verkoopprijs volgens overlevering voor een DeLorean rond de 80.000 gulden lag. In 1982 ging DeLorean Motor Company failliet en was de droom voorlopig voorbij. 

In 1984 werd de DeLorean opnieuw onder de aandacht gebracht, door als tijdmachine te figureren in de filmtrilogie "back to the future". Hierbij werd het wereldwijde interesse voor het merk nieuw leven in geblazen. Iedereen wilde wel zo'n futuristische auto, waarmee je ook nog door de tijd kon reizen. Voor Nederland bleef het beperkt door een tweetal die werden geïmporteerd, waaronder een DeLorean voor Jan Des Bouvrie. Dit is, zover wij weten, de tweede DeLorean in Nederland. De DeLorean met het oudst bekende kenteken is in het bezit van één van onze leden.
 
Hoeveel DeLorean's zijn er in Nederland?
Dit is niet exact bekend. De RDW hanteert verschillende codes en lang niet elke DeLorean is daarmee terug te vinden. Daarnaast staan niet alle DeLorean's op kenteken.
Bekend is dat in de begin jaren 90 ca. 52 stuks zijn geīmporteerd door één automobielbedrijf (Verkerk in Soest) en op kenteken zijn gezet.
Zowel voor deze periode als vooral daarna zijn de auto's geïmporteerd vooral vanuit de US (direct of indirect).
Bij DCN zijn ca. 160 DeLorean's bekend.
Zo nu en dan duikt een 'nieuwe' DeLorean op, welke we graag toevoegen aan onze gegevens. Het merendeel van deze eigenaren heeft zich inmiddels aangemeld bij de club als eigenaar. Deze zijn dan ook opgenomen in het voertuigenbestand (DeLorean register) dat de club bijhoudt.
Dit voertuigenbestand wordt bijgehouden zodat dit gebruikt kan worden om contact te zoeken met de houder/eigenaar van een voertuig indien er nationaal of internationaal blijkt van een specifiek technisch of veiligheidsprobleem bij de DeLorean of een betreffend type. (zie ook hoofdstuk 5 privacy in het huishoudelijk reglement van onze club).