DeLorean Club Nederland

De DeLorean Club Nederland (DCN) is een vereniging voor liefhebbers van de DeLorean. Je hoeft dus geen eigenaar van een DeLorean te zijn om lid te worden, een gezonde interesse is al voldoende.

De club is in 1999 door 3 liefhebbers opgericht. Sindsdien is de club gestaag gegroeid. Op dit moment zijn er ongeveer 70 leden, waarvan ongeveer tweederde daadwerkelijk een DeLorean bezit. De meeste leden komen uit Nederland, maar er zijn ook enkele leden uit België en Duitsland.

DCN ziet zichzelf als een actieve club met een informele sfeer. Het bestuur waarborgt een goede organisatie van de club.
Elk jaar worden meerdere evenementen georganiseerd die door een relatief groot deel van de leden bezocht worden. Daarnaast komen er geregeld initiatieven vanuit de leden. Er zijn dus veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen.

Vier keer per jaar verschijnt Dashboard, het clubblad van DCN waar de leden naar uitkijken. Tussentijds vinden de leden elkaar op o.a. social media. Tevens hebben we een digitaal clubarchief dat voor leden toegankelijk is.

In de statuten van de club is de doelstelling van DCN als volgt opgenomen:

  • Het in stand houden van de DeLorean personenauto in Nederland, het bevorderen van de technische en geschiedkundige kennis van deze auto, het organiseren van bijeenkomsten en het verschaffen van informatie aan leden en andere geïnteresseerden, alsook het vormen van een trefpunt voor de DeLorean liefhebber.
  • De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst.

De doelstelling wordt nagestreefd door de volgende activiteiten:

  • het bundelen van kennis over de DeLorean;
  • het geven van technische adviezen;
  • het uitgeven van clubartikelen, waaronder technische documentatie betreffende de DeLorean;
  • het organiseren van evenementen;
  • het uitgeven van het verenigingsblad Dashboard;
  • het onderhouden van een informatieve internetsite.

Kortom, de DeLorean Club Nederland is een hele leuke club om lid van te zijn.