Wordt donateur of sponsor van Delorean Club Nederland

De Delorean Club Nederland is een energieke, vooruitstrevende club met een kleine 70 leden.

We organiseren evenementen en hebben een besloten Facebook groep waar de leden welkom zijn. Verder fungeren veel van onze leden als vraagbaak.

Ons clubblad "Dashboard" verschijnt vier maal per jaar. Allemaal activiteiten die door enthousiaste leden en een actief bestuur geheel belangeloos worden gedaan. Wanneer u zich ook wilt inzetten voor de DCN dan kunt u dat doen bijvoorbeeld door donateur of sponsor te worden van onze vereniging.
U kunt uw donatie overmaken op:
Delorean Club Nederland IBAN: NL08ABNA0535587856.

Voor vragen over adverteren, sponsoring of doneren en voor het opgeven van een advertentie stuurt u een mail naar de secretaris.