De Delorean Club Nederland is een energieke, vooruitstrevende club met een kleine 70 leden.

We organiseren evenementen en hebben een besloten Facebook groep waar de leden welkom zijn. Verder fungeren veel van onze leden als vraagbaak.

Ons clubblad "Dashboard" verschijnt vier maal per jaar. Allemaal activiteiten die door enthousiaste leden en een actief bestuur geheel belangeloos worden gedaan. Wanneer u zich ook wilt inzetten voor de DCN dan kunt u dat doen bijvoorbeeld door donateur of sponsor te worden van onze vereniging.
U kunt uw donatie overmaken op:
Delorean Club Nederland IBAN: NL08ABNA0535587856.

Voor vragen over adverteren, sponsoring of doneren en voor het opgeven van een advertentie stuurt u een mail naar de secretaris.

DCN op sociale media

Correspondentie

DeLorean Club Nederland
t.a.v. DCN Secretariaat
Vanghout 1
9422 MG Smilde
T: +31 655 98 14 02

Voorzitter: Mario Perotti •
Secretaris: Robbert Oosterhof •
Penningmeester: Michiel Reurslag •

Contactpersoon FEHAC: voorzitter
Contactpersoon clubproducten: secretaris
Verenigingsregister: KvK Alkmaar: 37084201