Belangrijker is wat een DeLorean waard is. De waarde wordt o.m. bepaald door:
  • de staat waarin de auto zich bevindt;
  • de updates die de auto heeft;
  • het kilometrage/milage van de auto.

Als vuistregel kan worden gegeven dat een DeLorean in goede staat een verkoopwaarde heeft van € 22.000 tot € 50.000.
Het spreekt voor zich dat dit geen vast gegeven is. De prijs wordt vooral bepaald door de staat waarin de auto zich bevindt, en de mate van originaliteit.
Uitzonderlijk mooie auto's (daar zijn er een gelukkig steeds meer van in Nederland) zitten aan de bovenkant van de hiervoor genoemde prijsrange.
Je ziet eigenlijk niet meer dat DeLorean's in Nederland voor de lagere bedragen worden aangeboden. Is dat toch het geval, dan gaat het doorgaans om auto's waarvoor, om die in goede staat te brengen, aanzienlijke bedragen moeten worden neergeteld. Daardoor komt de aanschaf van de auto vaak toch nog op de eerder genoemde bedragen uit. 
Met name door de hoge kosten van sommige onderdelen kan dit flink oplopen.

DCN op sociale media

Correspondentie

DeLorean Club Nederland
t.a.v. DCN Secretariaat
Vanghout 1
9422 MG Smilde
T: +31 655 98 14 02

Voorzitter: Mario Perotti •
Secretaris: Robbert Oosterhof •
Penningmeester: Michiel Reurslag •

Contactpersoon FEHAC: voorzitter
Contactpersoon clubproducten: secretaris
Verenigingsregister: KvK Alkmaar: 37084201