De geboorte van een auto begint bij een filosofie, een idee, zo je wil. John DeLorean had veel ervaring in de auto-industrie en hij wist dus ook dat hij geen kans zou maken wanneer hij zou proberen om de directe concurrentie aan te gaan met de zg. “big three”. Of te wel General Motors, Ford en Chrysler. Walter P. Chrysler was trouwens de laatste autoproducent die het was gelukt om een plaats te veroveren tussen de Amerikaanse producenten. 
En let wel, dat was ergens rond de jaren dertig. Om succesvol te kunnen zijn moest DeLorean een zg. niche zien te vinden. Een deelterrein dat nog niet maximaal geëxploiteerd en beconcurreerd werd. De markt van tweezits sportauto’s bijvoorbeeld. De grootschalige autoindustrie in Amerika kende, en dat geldt tot op de dag van vandaag, eigenlijk maar één tweezits sportauto en dat was de Chevrolet Corvette. Als DeLorean een kans zou kunnen maken, dan zou het deze markt moeten worden. Weinig concurrentie, relatief veel publiciteit, beperkte initiële investeringen, groter winstpotentieel, draagkrachtige doelgroep, om maar wat argumenten te noemen.

De markt die de DeLorean zou moeten bedienen was vlug bepaald, maar op welke wijze stond nog open. DeLorean ontwikkelde het idee van een ethisch verantwoorde auto. Hij vond dat de auto-industrie te weinig in veiligheid investeerde en dacht zich te kunnen onderscheiden door daar juist veel aandacht aan te besteden. Dit gedachtengoed werd versterkt door zijn eerdere werk voor een verzekeringsmaatschappij die hem had gevraagd voorzieningen te ontwikkelen die auto’s veiliger zouden maken. Er waren nog een aantal dingen waarvan DeLorean vond dat de gevestigde industrie steken liet vallen. Auto’s hadden een te korte levensduur meende DeLorean. Daarbij verbruikten ze veel teveel brandstof. DeLorean verwachtte dat de publieke opinie in deze zou veranderen en dat hij daar op in kon spelen. DeLorean had het begrip duurzaamheid dus al vroeg ter hand genomen. Luxe was ook belangrijk. Het moest meer een GT worden dan een pure sportwagen. Comfort was belangrijk zodat de wagen als dagelijks vervoermiddel zou kunnen dienen. Als doelgroep zag DeLorean bijv. succesvolle zakenmensen. Zij zouden zeker eisen stellen aan comfort en gemak. Natuurlijk moest de auto wel goed presteren zodat de sportieve aspiraties ook waar gemaakt konden worden.

Met dit gegeven werden duidelijke uitgangspunten vastgelegd waarmee een toekomstig ontwerpteam aan de slag kon gaan.

DCN op sociale media

Correspondentie

DeLorean Club Nederland
t.a.v. DCN Secretariaat
Vanghout 1
9422 MG Smilde
T: +31 655 98 14 02

Voorzitter: Mario Perotti •
Secretaris: Robbert Oosterhof •
Penningmeester: Michiel Reurslag •

Contactpersoon FEHAC: voorzitter
Contactpersoon clubproducten: secretaris
Verenigingsregister: KvK Alkmaar: 37084201